Teori og praksis kombineres i nyt staldgangskursus

VKST lancerer et nyt endagskursus, som er designet til at hjælpe landmænd og deres medarbejdere med at koble teori og praksis på en effektiv måde, skræddersyet til den enkelte besætning.

Rådgivningsfirmaet VKST vil nu imødekomme en stigende efterspørgsel efter tilpasset og besætningsspecifik rådgivning med et nyt endagskursus, »Hands-On i Grisestalden«.

Allerede nu oplever VKST’s griserådgivning interesse for det nye tilbud, der kobler teori og praksis på en ny måde.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel efter praktisk orienteret undervisning, især blandt internationale medarbejdere. Ofte modtager de teoretisk viden fra forskellige kurser, som de sjældent får mulighed for at anvende i praksis. Med »Hands-On i Grisestalden« kan vi nu bringe undervisningen direkte ud på staldgangen, så teorien kan omsættes til praksis med det samme, fortæller Emma Hansen, griserådgiver hos VKST.

Selvom VKST tidligere har fokuseret på praktisk rådgivning, er kombinationen med en teoretisk gennemgang en ny tilføjelse til kursustilbuddene. Dette gør det muligt for medarbejderne at få en dybere forståelse af de teoretiske aspekter, samtidig med at de får hands-on-erfaring, hvilket i sidste ende strømliner arbejdet i besætningen.

Målrettet rådgivning hæver niveauet

Det bliver stadig sværere at rekruttere nye medarbejdere til landbruget. Derfor har det for VKST været vigtigt at kunne tilbyde kurser, der ikke kræver, at medarbejderne er væk fra deres arbejde i længere perioder. De nye en-dagskurser afholdes derfor ude i besætningen. Dermed undgås tab af arbejdskraft til driften, mens man samtidig imødekommer behovet for tilpasset rådgivning og dygtiggørelse af medarbejderne.

- Når rådgivningen samtidigt er besætningsspecifik, hjælper det naturligvis med at hæve niveauet i den enkelte besætning. Men det skaber også motivation blandt medarbejderne, da de føler sig set og hørt, og der bliver investeret i deres faglige udvikling, forklarer Emma Hansen.

Ifølge VKST’s rådgivere er kombinationen af teori og praksis nøglen til ikke bare at øge produktionen, men også forstå baggrunden for øgningen. Tanken er, at forståelsen for sammenhængen er med til at sikre optimal udførelse af arbejdsopgaverne – også i fremtiden.

Skræddersyet forløb og dialog

En af de store fordele ved dette kursus er, at rådgiveren og medarbejderne får mulighed for at opbygge en god dialog og relation. Dette nærvær sikrer, at rådgivningen er relevant og direkte anvendelig, hvilket skaber en mere effektiv og motiverende arbejdsproces.

- Vi tror på, at tilbuddet vil skabe en mærkbar forbedring i produktivitet og arbejdsglæde hos medarbejderne, afslutter Emma Hansen fra VKST.

VKST ser frem til at hjælpe endnu flere besætninger med at optimere deres drift gennem »Hands-On i Grisestalden« og forventer stor succes med dette nye kursustilbud.

Læs også