Danish Crown-formand opfordrer til arbejdsro

Enkelte andelsejere har valgt at debattere Danish Crowns fremtidige selskabsstruktur gennem medierne, men det er ikke måden at gøre det på, mener selskabets formand Asger Krogsgaard.

Det er en forudsætning for at levere forandring og succes for Danish Crown, at det demokratiske grundlag i selskabet respekteres. Sådan lyder det i et brev fra formand Asger Krogsgaard til repræsentantskabet på vegne af den samlede bestyrelse i Danish Crown AmbA.

Formanden appellerer til, at andelsejerne giver et allerede eksisterende vedtægtsudvalg i selskabet, som blandt andet har til opgave at gennemgå Danish Crowns governance-modeller og komme med et forslag til en hensigtsmæssig og tidssvarende ejerstruktur for Danish Crown, »ro til at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for at bidrage til fremtidens Danish Crown på vegne af repræsentantskabet«.

- Debatten om, hvordan vi indretter os i Danish Crown, er vigtig. På det seneste har enkelte andelsejere, der tilmed sidder med i udvalget, valgt at flytte det arbejde ud i medierne.

- Det er rigtigt ærgerligt, for vi har brug for, at andelsejerne tager medansvar og arbejder målrettet for de ændringer, de gerne ser – fremfor at skabe uro og risikere at afspore og forsinke processen, udtaler Asger Krogsgaard i en pressemeddelelse.

- På det seneste har enkelte andelsejere, der tilmed sidder med i udvalget, valgt at flytte det arbejde ud i medierne. Det er rigtigt ærgerligt

Asger Krogsgaard, formand, Danish Crown

- Ingen hellige køer

Formanden fremhæver samtidig, at der er plads til alle drøftelser i vedtægtsudvalget – og at arbejdet netop skal lægge op til, at de 90 medlemmer af repræsentantskabet i sidste ende kan afgøre, hvordan Danish Crown skal se ud i fremtiden.

- Der er ingen hellige køer i denne proces, og både drøftelser om en ekstern formand, stemmefordelingen blandt vi ejere eller noget helt tredje er naturlige at have. Det er netop derfor, vi har nedsat udvalget, og vi skylder vores andelsejere, at selskabets fremtid ikke skal afgøres i medierne. Derfor vil jeg appellere til, at man bruger kræfterne konstruktivt for vores fælles virksomheds skyld, lyder det fra Asger Krogsgaard.

Selskabets øverste myndighed, repræsentantskabet, besluttede i 2023 at nedsætte vedtægtsudvalget, blandt andet på baggrund af debatten om Danish Crowns fremtidige ejerstruktur op til valgprocessen til repræsentantskabet samme efterår.

Asger Krogsgaard fastslår, at »bestyrelsen bakker ubetinget op om det grundige arbejde, der lige nu er i gang i vedtægtsudvalget«.

Læs også