Interessentskaber:: Er der helt styr på kontrakten?

Det er tid at få gennemgået I/S-kontrakten i forbindelse med landbrugsejendommen, lyder meldingen fra økonomirådgiver og jurist.

- Kontrakten er ikke noget, der skal samle støv henne i skuffen. Den er et aktivt dokument, understreger Marina de Paoli, der som jurist hos LandboSyd her i efteråret har gennemgået mange I/S-kontrakter.

En I/S-kontrakt bør gennemgås årligt med fokus på, om den efterleves og er tidssvarende. Foto: Colourbox

- Den kontrakt, man laver, når man opretter et I/S, er selve grundlaget for samarbejdet og aftalerne omkring det. Hvordan går vi ind i I/S’et, hvordan kommer vi ud af det igen – og alt det ind i mellem,

Spørgsmålene i den forbindelse er mange, påpeger Marina de Paoli, jurist hos LandboSyd.

Men mange får slet ikke snakket tingene igennem, inden de opretter I/S’et. Det kører lidt efter devisen ”det snakker vi om efterhånden …” men det sker bare ikke. Er det far og søn, der opretter et I/S, så kan det også køre fint et stykke tid, men så stifter sønnen måske familie, eller alderen begynder at trykke far.

Derfor opleves det  at udfordringerne oftest sker, når det er internt i familien, der oprettes I/S’er.

- To fremmede er ofte mere skarpe på, at kontrakten er talt igennem, og at der er styr på detaljen, forklarer økonomirådgiver Hans Eefsen, LandboSyd, der sammen med Marina de Paoli her i efteråret 2021 sætter ekstra fokus på netop gennemgang af I/S-kontrakter.

Ubalance i samarbejdet

- Vi oplever af og til udfordringer med I/S, hvor tingene aldrig er blevet talt ordentligt igennem. Det kan være uenigheder om fordeling af overskud, balancen i fritid og arbejdsliv, ansvarsfordeling, ferie, hvem står for forplejning af ansatte – og hvad med skat, moms og mellemregninger, siger Marina de Paoli.

Her er det vigtigt at få gennemgået kontrakten og få set nærmere på, om den er tidssvarende, om interessenterne gør, som der står i kontrakten, og om der er sket noget, der betyder, at kontrakten skal revideres.

- Vi ser også problemer, når et I/S skal opløses. Interessenternes indbyrdes mellemregning kan over tid være blevet af en betydelig størrelse således, at det kan være svært at få den ældre generation ud af interessentskabets forpligtelser, siger Hans Eefsen.

Snak – og tag stilling

Opfordringen fra begge rådgivere lyder på, at man får taget de snakke, der skal til, og får taget stilling – både inden I/S’et oprettes og herefter med jævne mellemrum.

- Kontrakten er ikke noget, der skal samle støv henne i skuffen. Den er et aktivt dokument. Og ja, nogle af tingene kan være svære at snakke om, men det skaber ro og tryghed, når det er gjort. Så ved alle, hvad der gælder, siger Marina de Paoli og tilføjer, at hun kan finde mange I/S-kontrakter, der ikke ligner det I/S, der er i dag:

- Tingene ændrer sig hurtigt, så det er vigtigt at få taget fat i eventuelle problemer, inden de opstår, så I som interessenter kan få det resultat, I ønsker.

Kontrakt for et interessentskab

Gode råd om I/S-kontrakter fra LandboSyd:

En I/S-kontrakt bør gennemgås årligt med fokus på, om den efterleves og er tidssvarende. Er der ansat medarbejdere eller købt ejendomme, bør den revideres.

Af opdateringer kunne være:

Skat, moms, fordeling af overskud

Jura (ind- og udtrædelse), dødsfald, testamente, fremtidsfuldmagt, ægtepagt osv.

Ledelse- og ansvarsområder, ferie, ægtefællers rolle, aflønning mm.

Udtræk til privat

Husk vigtigheden af at holde møder, evt. med ægtefæller. Og få taget fat i kontrakten og få den gennemgået, så der kan tages fat i eventuelle problemer, inden de opstår

Læs også