Store maskiner og våde marker: Sådan trækker du dem fri

Efter en meget våd periode er der risiko for at køre fast på markerne. Arbejdstilsynet har syv gode råd til sikker fritrækning.

Efter en lang våd periode er der risiko for at køre fast på markerne, og det er derfor vigtigt med god planlægning og det rette udstyr, hvis man kører fast.

Det har Arbejdstilsynet tidligere påpeget i en pressemeddelelse.

Der er nemlig enorme kræfter på spil, når tunge maskiner har arbejdet sig ned i den mudrede jord og skal trækkes fri. Her er den gode planlægning af markarbejdet og det rette udstyr til fritrækning essentielt, hvis man skal undgå farlige situationer.

- Der sker meget sjældent ulykker, når fritrækningen sker kontrolleret med egnet spil og det rette bjergningsudstyr. Ulykkerne sker ofte i forbindelse med direkte træk mellem to maskiner, hvor der ofte er enorme kræfter i spil, og kæder eller tov derfor kan sprænges, fortæller tilsynsførende, Karsten Zacho.

- Det kan også ske, at dele bliver rykket af det fastsiddende køretøj og rammer personer i forreste traktor, lyder det videre fra Karsten Zacho, der blandt andet råder til altid at anvende kæde på kæde og fiberstrop på fiberstrop, og aldrig at sætte kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen.

Syv råd til sikker fritrækning

Arbejdstilsynet har samlet syv af de vigtigste råd til sikker fritrækning for landbrug og maskinstationer.

1. Planlæg markarbejdet, inden I går i gang: Er det muligt at sænke risikoen for at køre fast?

2. Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast.

3. Overvej, om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle, der har det rette udstyr.

4. Brug så vidt muligt egnet spil frem for træktov. Ved brug af egnet spil kan fritrækning gøres kontrolleret.

5. Fastgør træktov, hvor leverandøren af maskinen har anvist det, typisk i et specielt forstærket trækøje eller rundt om akslen. Brug aldrig frontvægten til fastgørelse af træktov eller lignende.

6. Anvend kæde på kæde og fiberstrop på fiberstrop. Sæt aldrig kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen. Samlinger skal altid foretages med sjækler.

7. Brug ikke en traktor uden styrtbøjle til fritrækning.

Kilde: Arbejdstilsynet

Læs også